Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος happyweek.gr προσφέρει στους επισκέπτες του υπηρεσίες βάσει συγκεκριμένων όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του, τους οποίους οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά και να αποδεχθούν προτού κάνουν χρήση αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση δεν πρέπει  να το πράξουν.  Οι όροι αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, γι’ αυτό και οι επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν το περιέχόμενό τους  για ενδεχόμενες αλλαγές κι εφόσον συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες θεωρείται δεδομένη η αποδοχή πάσης τροποποιήσεως.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του happyweek.gr αποτελούν ιδιοκτησία του ιδίου και διέπονται από τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εμπορικά σήματα, λογότυπα κ.λπ., που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό μας τόπο ανήκουν και στα πρόσωπα που αναγράφονται ως κύριοι αυτών.
Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, έχουν αναρτηθεί καλόπιστα προς ενημέρωση των επισκεπτών και δύναται να αφεραιθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους άδεια χρήσης. (Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που προέρχονται από το διαδίκτυο, (κυρίως από τις εικόνες google) ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.)

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες διατίθενται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή τους για εμπορικό ή άλλο σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.
Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες του happyweek.gr παραμένει δική τους ιδιοκτησία, ενώ παραχωρούν άνευ αντιτίμου το δικαίωμα χρήσης και προβολής (με πιθανές προσαρμογές-τροποποιήσεις) του στις σελίδες  του διαδικτυακού τόπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
To happyweek.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που ανατρώνται και τα στοιχεία που παρατίθενται να είναι ορθά, πλήρη και ακριβή. Ως εκ τούτου δεν  εγγυάται και συνεπώς δε φέρει καμία ευθύνη  για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί στον επισκέπτη λόγω μη ορθότητας ή πληρότητας ή μη διαθεσιμότητας του περιεχομένου της ανάρτησης.  Ο επισκέπτης οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς αυτές δεν αποτελούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ως εκ τούτου αξιολογεί και δρα αυτοβούλως χωρίς καμία ευθύνη του happyweek.gr.
Επίσης, το happyweek.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία και οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή των επισκεπτών με τους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτό.
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και ως εκ τούτου το happyweek.gr δεν εγγυάται (και δεν ευθύνεται για) την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία του περιεχομένου του, την ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού περιεχομένου από τρίτους, ιών ή σχετικών επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για το ίδιο είτε για άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.
Επίσης, καμία ευθύνη δε φέρει για το περιεχόμενο, την ποιότητα – πληρότητα υπηρεσιών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τη διαθεσιμότητα άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στα οποία δύναται να παραπεμφθεί ο χρήστης είτε μέσω hyperlinks (συνδέσμων) είτε μέσω διαφημιστικών banners. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών δεν αποτελεί ταυτόχρονα και αποδοχή του περιεχομένου ή των υπηρεσιών τους, ενώ οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση ή επίσκεψή τους αφορά αποκλειστικά τους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, στους οποίους πρέπει να απευθυνθεί ο χρήστης, καθώς η πρόσβαση εκεί έγινε με δική του ευθύνη.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ
Το happyweek δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες-χρήστες του να αναρτούν δικά τους σχόλια, κείμενα, φωτογραφικό υλικό κ.λπ. Είναι προφανές ότι αυτά εκφράζουν τις προσωπικές τους θέσεις και μόνο, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι γι’ αυτές και ουδεμία ευθύνη φέρει επ’ αυτών ο διαδικτυακός τόπος.
Το happyweek.gr διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα να ελέχγει το περιεχόμενό τους και σε περίπτωση που αυτό εμπεριέχει υλικό παράνομο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή τέτοιο που να εγείρει νομική ευθύνη, να το αφαιρεί χωρίς περετέρω ειδοποίηση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει το προς ανάρτηση υλικό των χρηστών, που αποστέλλεται μέσω email.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα προστατεύονται από το Νόμο 2472/1997,  τις σχετικές με αυτό τροποποιήσεις αλλά και τις αντίστοιχες ευραπαϊκές οδηγίες.
Τόσο το happyweek.gr όσο και οι επισκέπτες – χρήστες αυτού οφείλουν να τηρούν τη σχετική νομοθεσία με τις εξής επιμέρους ρυθμίσεις:
Κατά την εγγραφή του χρήστη-επισκέπτη στον διαδικτυακό τόπο θα ζητηθούν τα εξής στοιχεία: όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, φύλο, διεύθυνση, επάγγελμα, ημ/νια γέννησης, email. Tα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα και αναγκαία για τη συνεργασία μεταξύ χρηστών και διαδικτυακού τόπου, δεν αποκαλύπτονται ή δημοσιοποιούνται σε τρίτους και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site, ενημερωτική υποστήριξη χρηστών κ.λπ.
Η γνωστοποίηση των στοιχείων των χρηστών μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από τη συγκατάθεσή τους ή εάν απαιτηθεί από το νόμο ή αρμόδια κρατική αρχή.
Για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη γραμματεία του happyweek.gr να στείλει σχετικό email.
Σε κάθε περίπτωση το happyweek.gr διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών – χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την τήρηση ή όχι των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα links με άλλους διαδικτυακούς τόπους, μέσω αυτού.

ΕΡΕΥΝΑ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Το happyweek δύναται να διοργανώνει έρευνες – ψηφοφορίες για διάφορα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Οι ψήφοι των χρηστών καταγράφονται προκειμένου να διαμορφωθεί το αποτέλεσμα, το οποίο και θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο. Για τις ανάγκες των ψηφοφοριών ή των ερευνών δύναται να ζητούνται κατά περίπτωση και επιπλέον στοιχεία από τους συμμετέχοντες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του happyweek.gr. Τόσο αυτά όσο και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίησή τους, διέπεται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων αυτών καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Κάθε τροποποίησή τους θα ισχύει  μόνο εάν έχει πρώτα διατυπωθεί εγγράφως σε αντίστοιχο πεδίο.